Cách vẽ tạo hình trên bóng của đồ vật

Đặt chai nước hay lọ nhựa sao cho bóng của chúng in dài trên giấy, bạn có thể vẽ nhân vật hoạt hình hay con vật theo cách thú vị.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Thứ năm, 3/1/2019, 09:36 (GMT+7)