Cần bao nhiêu lính canh gác cho bảo tàng?

Sử dụng các thuật toán, bạn hãy tính xem cần bao nhiêu lính canh gác để đảm bảo an ninh cho một bảo tàng có rất nhiều góc cạnh.

Đức Huy (theo Tipping Point Math)

Giáo dục Thứ ba, 2/4/2019, 04:00 (GMT+7)