Chữa phát âm ngọng L và N bằng tiếng Anh

Với 5 phút luyện phát âm chuẩn bằng tiếng Anh, nhiều người Việt Nam đã có thể chữa ngọng giữa N và L

Giáo dục Thứ năm, 11/8/2016, 12:00 (GMT+7)