Cô gái trường Nhân văn chia sẻ về danh hiệu thủ khoa

Trần Linh Trang cho rằng danh hiệu thủ khoa chưa đủ để tìm kiếm một công việc. Nó còn khiến em áp lực hơn.

Dương Tâm

Giáo dục Thứ bảy, 21/10/2017, 09:56 (GMT+7)