'Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' trong tiếng Anh

Nếu con có nét giống bố mẹ về ngoại hình hoặc tính cách, bạn mô tả bằng câu "The apple doesn't fall far from the tree". 

American English

Giáo dục Thứ năm, 12/4/2018, 11:20 (GMT+7)