Đan giấy hình con cá sặc sỡ

Những dải giấy đan lại theo quy luật đơn giản giúp trẻ tạo ra vật trang trí độc đáo. 

Theo 7R Creative

Giáo dục Chủ nhật, 10/2/2019, 05:00 (GMT+7)