VnExpress
Background Video

Dân số thế giới tăng nhanh như thế nào

Dân số thế giới tăng rất nhanh trong một thế kỷ qua, đã vượt ngưỡng 7,5 tỷ và được dự đoán đạt 11 tỷ người vào năm 2100.
Giáo dục  14:29 - 9/9/2017

Dương Tâm - Bright Side  |  

 
 
 Tags

dân số thế giới

tăng dân số

dân số

dân số tăng nhanh

 
vnexpress