Dạy trẻ ghi nhớ bảng cửu chương 9 trong một phút

Bảng cửu chương 9 có quy luật rất đặc biệt, khiến trẻ chỉ cần viết ra giấy và điền số mà không cần nhẩm tính. 

Theo Pink Penguiny

Giáo dục Chủ nhật, 18/11/2018, 08:43 (GMT+7)