Dạy trẻ những cách sáng tạo với bút sáp màu

Bằng việc gọt bút sáp màu thành vụn, sử dụng thêm giấy nến và bàn là, bạn có thể hướng dẫn trẻ tạo ra bức tranh độc đáo.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Thứ bảy, 24/11/2018, 09:49 (GMT+7)