Dạy trẻ về hiện tượng mao dẫn qua thí nghiệm lý thú

Cốc có nước sẽ truyền nước qua cốc rỗng nhờ mẩu khăn giấy mà không cần bất cứ ngoại lực nào. Trẻ có thể quan sát hiện tượng này một cách trực quan. 

Giáo dục Thứ bảy, 11/2/2017, 20:39 (GMT+7)