Diễn đạt 'mưa như trút nước' trong tiếng Anh

Khi người bản xứ nói "It's raining cats and dogs" thì không liên quan gì đến động vật mà là thời tiết. 

English Idioms TV

Giáo dục Thứ năm, 1/2/2018, 06:00 (GMT+7)