Đoán tên quốc gia qua địa danh nổi tiếng

Đền Vàng, chùa Shwedagon hay tượng Chúa cứu thế là những địa điểm gắn liền với đất nước nào?

Theo 7-second riddles

Giáo dục Thứ năm, 13/9/2018, 15:55 (GMT+7)