Đường di chuyển kỳ lạ của nước

Tính liên kết của các phân tử nước giúp bạn dễ dàng trút một cốc nước từ trên cao theo hướng xiên vào một cốc nước khác chỉ nhờ vào sợi dây. 

Giáo dục Thứ bảy, 4/2/2017, 08:13 (GMT+7)