VnExpress
Background Video

Giáo viên bật khóc khi bị điều xuống dạy mầm non

Thanh Hóa có khoảng 250 giáo viên phổ thông phải chuyển xuống dạy mầm non trong 2-3 năm. Việc này khiến nhiều người bức xúc, bật khóc. 
Giáo dục  09:47 - 14/3/2017
 
 
 Tags

điều chuyển giáo viên

bật khóc

dạy mầm non

thừa thiếu giáo viên

bất cập đào tạo giáo viên

Thanh Hoá

 
vnexpress