GS Ngô Bảo Châu: 'Cảm hứng nghiên cứu đến từ người khác'

Chia sẻ chưa bao giờ chán toán, nhưng đôi khi chán vấn đề nghiên cứu, GS Ngô Bảo Châu cho rằng cần tổ chức các kênh trao đổi để tạo cảm hứng nghiên cứu khoa học. 

Nhóm phóng viên

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ năm, 15/9/2016, 10:05 (GMT+7)