Hà Việt Hoàng khởi động ở cuộc thi quý II Olympia 17

Luôn trả lời trước khi MC đọc hết câu hỏi, Hà Việt Hoàng đã kết thúc 12 câu hỏi trong phần thi Khởi động trước 12 giây quy định và mang về số điểm 60.

Giáo dục Chủ nhật, 19/2/2017, 17:12 (GMT+7)