Hai thí nghiệm trái ngược giữa nước lạnh và nóng

Do tỷ trọng khác nhau, khi đặt cốc nước lạnh lên trên cốc nước nóng, hai loại nước sẽ dễ hòa tan với nhau hơn khi làm ngược lại. 

Giáo dục Thứ hai, 6/2/2017, 07:00 (GMT+7)