VnExpress
Background Video

Học sinh Nhật Bản tìm hiểu áo dài Việt Nam

Sở Giáo dục Hà Nội và Hiệp hội giáo dục tư thục Fukuoka tổ chức giao lưu văn hóa giữa học sinh THPT Fukuoka và Hà Nội.
Giáo dục  18:10 - 9/8

Xuân Hoa

 
 
 Tags

Học sinh Nhật Bản

tà áo dài Việt Nam

áo dài

 
vnexpress