VnExpress
Background Video

Cách chế biến các món ăn bằng tiếng Anh

Cô Bella sẽ chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông dụng trong nhà bếp qua ngôn ngữ hình thể.
Giáo dục  10:00 - 19/4/2017
 
 
 Tags

món ăn

food

tiếng anh

ms belly

ms hoa toeic

 
vnexpress