VnExpress
Background Video

Cách phát âm các thành phần quả trứng bằng tiếng Anh

Vỏ trứng, lòng đỏ, lòng trắng được gọi là gì trong tiếng Anh? Xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen và học phát âm. 
Giáo dục  05:00 - 15/3/2017
 
 
 Tags

cách phát âm

các thành phần của quả trứng

tiếng Anh

học tiếng Anh

hướng dẫn phát âm

 
vnexpress