VnExpress
Background Video

Chữa lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS

Cùng bắt đầu series 5 video chữa lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS với lỗi đầu tiên là cách sử dụng thì.
Giáo dục  09:00 - 15/4/2017
 
 
 Tags

sử dụng thì

mistake

lỗi sai

IELTS

học tiếng anh

ms hoa

 
vnexpress