VnExpress
Background Video

Chữa lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS

Mệnh đề quan hệ và câu bị động là những lỗi ngữ pháp thường gặp trong IELTS.
Giáo dục  10:00 - 21/4/2017
 
 
 Tags

mệnh đề quan hệ

câu bị động

IELTS

lỗi ngữ pháp

 
vnexpress