VnExpress
Background Video

Lỗi ngữ pháp tính từ và trạng từ thường gặp trong IELTS

Theo cô Ngọc Cúc, việc dùng tính từ hay trạng từ phụ thuộc vào việc từ đấy bổ sung ý nghĩa cho loại từ nào.
Giáo dục  07:00 - 20/4/2017
 
 
 Tags

IELTS

lỗi ngữ pháp

cô ngọc cúc

tiếng anh

trạng từ

tính từ

 
vnexpress