'Karate' phát âm như thế nào?

Khi ra nước ngoài, nếu bạn nói "I like karate", đừng ngạc nhiên nếu người bản xứ không hiểu bạn nói gì. Đơn giản là cách phát âm từ này quá khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Cùng xem hướng dẫn của cô Moon Nguyễn để biết cách phát âm chính xác.

Giáo dục Thứ hai, 28/11/2016, 05:00 (GMT+7)