Khả năng tính nhẩm thần tốc của 'máy tính sống' 15 tuổi

Yaashwin Sarawanan (Malaysia) đọc đáp án nhanh hơn cả máy tính, ghi điểm tuyệt đối với ban giám khảo Asia's Got Talent.

Giáo dục Thứ ba, 12/3/2019, 14:13 (GMT+7)