Khởi nghiệp với giáo dục - những góc nhìn mới

Ông Nguyễn Thành Nam cùng thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie Hà Nội và ông Đặng Minh Tuấn - đại diện GotIt! Expert Association chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp với giáo dục.

Giáo dục Thứ ba, 22/11/2016, 08:58 (GMT+7)