Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR) là gì

Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR) chia việc học ngoại ngữ thành 6 mức từ A1 mới bắt đầu đến thông thạo C2, dựa trên đánh giá các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Giáo dục Thứ bảy, 24/9/2016, 11:14 (GMT+7)