Kiểm tra kiến thức về thủ đô các nước

Thủ đô của Thụy Sĩ là Zurich, Geneva hay Bern? Không ít người nhầm thủ đô với thành phố lớn nhất của một nước.

Theo 7-second riddles

Giáo dục Chủ nhật, 29/4/2018, 10:27 (GMT+7)