Luyện âm câm trong tiếng Anh

Ngô Quỳnh Vân (Trung tâm Anh ngữ Van Abroad) chia sẻ cách phát âm đúng của 4 từ có âm câm là: Comfortable, chocolate, interesting và family.

Giáo dục Chủ nhật, 28/8/2016, 12:00 (GMT+7)