'Mausoleum' thường bị phát âm sai

Nếu một ngày, bạn dẫn những người bạn quốc tế tới thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hãy chắc mình biết cách phát âm đúng từ "mausoleum".

Giáo dục Thứ năm, 1/9/2016, 00:00 (GMT+7)