VnExpress
Background Video

Mẹo ghi nhớ từ vựng tiếng Anh hiệu quả

Khi bắt gặp một từ mới, bạn có thể tìm các từ có cách phát âm hoặc cách viết gần giống rồi xâu chuỗi thành một câu chuyện. 
Giáo dục  02:00 - 17/6

Phiêu Linh (theo EngFluent)

 
 
 Tags

nhớ từ vựng tiếng Anh

mẹo học tiếng Anh

nhớ từ vựng hiệu quả

học tiếng Anh

 
vnexpress