Mẹo học tập với đôi bàn tay

Bạn có thể dùng bàn tay tính giờ Mặt Trời lặn, đo độ của một góc, tính số ngày trong tháng hay một số phép nhân đơn giản.

Đồ họa: Bright Side

Giáo dục Chủ nhật, 10/12/2017, 12:07 (GMT+7)