Mẹo thực hiện phép nhân không cần máy tính

Có một số cách nhân nhẩm các số từ 10 đến 19 với nhau, trong đó người Ấn Độ có một mẹo tính riêng.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Chủ nhật, 3/6/2018, 09:32 (GMT+7)