VnExpress
Background Video

Mô tả người hảo ngọt trong tiếng Anh

Để nói về một ai đó rất thích ăn đồ ngọt, bạn có thể diễn đạt: "He has a sweet tooth".
Giáo dục  05:00 - 2/2

English Idioms TV

 
 
 Tags

tiếng Anh

học tiếng Anh

giao tiếp tiếng Anh

hảo ngọt

cách nói

cách diễn đạt

 
vnexpress