Mô tả người hảo ngọt trong tiếng Anh

Để nói về một ai đó rất thích ăn đồ ngọt, bạn có thể diễn đạt: "He has a sweet tooth".

English Idioms TV

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ sáu, 2/2/2018, 05:00 (GMT+7)