Mô tả sự bận rộn bằng tiếng Anh như người bản xứ

"I've got too much on my plate" mang nghĩa gần đây bạn có quá nhiều việc phải làm. 

English Idioms TV

Giáo dục Thứ ba, 6/2/2018, 05:00 (GMT+7)