Mô tả sự bận rộn bằng tiếng Anh như người bản xứ

"I've got too much on my plate" mang nghĩa gần đây bạn có quá nhiều việc phải làm. 

English Idioms TV

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ ba, 6/2/2018, 05:00 (GMT+7)