Một số tổ hợp phím giúp bạn dùng máy tính hiệu quả

Kết hợp phím có biểu tượng Window và chữ D, bạn có thể thu nhỏ ứng dụng đang mở và hiển thị màn hình máy tính hoặc ngược lại.

Theo Tech Gumbo

Giáo dục Chủ nhật, 16/12/2018, 10:31 (GMT+7)