Một số tổ hợp phím với Ctrl giúp thao tác nhanh trên máy tính

Ctrl + Alt + Tab giúp chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đang mở. Ctrl + Shift + Esc giúp mở trình quản lý tác vụ (Task Manager).

Theo Bright Side

Giáo dục Thứ ba, 4/12/2018, 10:02 (GMT+7)