VnExpress
Background Video

Muôn kiểu cầu may trước ngày thi của sĩ tử Huế

Trước kỳ thi THPT quốc gia, sĩ tử Huế mang máy tính, bút đặt trước tượng Phật, ghi điều mong ước trên giấy dán vào chuông để cầu may mắn.
Giáo dục  16:33 - 20/6

Võ Thạnh

 
 
 Tags

Thừa Thiên - Huế

thi tốt nghiệp THPT

sĩ tử

thí sinh

 
vnexpress