Muôn kiểu cầu may trước ngày thi của sĩ tử Huế

Trước kỳ thi THPT quốc gia, sĩ tử Huế mang máy tính, bút đặt trước tượng Phật, ghi điều mong ước trên giấy dán vào chuông để cầu may mắn.

Võ Thạnh

Giáo dục Thứ ba, 20/6/2017, 16:33 (GMT+7)