Ngôn ngữ nào được nhiều người dùng nhất?

Tiếng Quan Thoại, Tây Ban Nha, tiếng Anh và Hindi là bốn ngôn ngữ có nhiều người nói nhất.

Theo 7-second riddles

Giáo dục Thứ bảy, 6/10/2018, 05:00 (GMT+7)