VnExpress
Background Video

Người thầy khuyết tật 30 năm dạy học miễn phí

Mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, chỉ đứng mà không ngồi được, nhưng suốt 30 năm qua ông Lê Quốc Hưng (52 tuổi) vẫn miệt mài đứng lớp dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ở huyện Tuy Phước, Bình Định.
Giáo dục  00:00 - 5/5/2017

Thạch Thảo

 
 
 Tags

thầy giáo khuyết tật

dạy học miễn phí

30 năm dạy miễn phí

 
vnexpress