Nguồn gốc ít người biết về những biểu tượng quen thuộc

Biểu tượng ngành y tế, hòa bình hay nút nguồn rất quen thuộc nhưng ít người biết chúng được tạo ra như nào.

Dương Tâm - Bright Side

Giáo dục Thứ bảy, 29/7/2017, 04:00 (GMT+7)