VnExpress
Background Video

Những cách cư xử tốt cho mọi thành viên trong gia đình

Thay vì cáu gắt "Mẹ không có thời gian để nói chuyện", hãy để lại lời nhắn "Mẹ sẽ gọi điện trò chuyện với con sớm nhất có thể".
Giáo dục  13:35 - 7/1

5-Minute Crafts

 
 
 Tags

câu nói hay

chăm sóc gia đình

dạy con

thành viên trong gia đình

cư xử trong gia đình

 
vnexpress