Những cặp từ vựng tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn

'Envelop' hay 'Envelope' có nghĩa là phong bì. Sổ nhật ký là 'diary' hay 'dairy'?

Theo 7-second riddles

Giáo dục Thứ sáu, 23/11/2018, 05:00 (GMT+7)