Những điều nên và không nên làm khi cha mẹ dạy con

Ép con làm một việc không muốn hay suốt ngày giải thích, so sánh con với đứa trẻ khác không phải cách hay khiến trẻ vâng lời.

Dương Tâm - Bright Side

Giáo dục Thứ hai, 21/8/2017, 12:05 (GMT+7)