Những điều thú vị từ 1 đến 9

Nhiều người hứng thú với những số như Pi (3,14), thực tế có nhiều điều lý thú với các số từ 1 đến 9 mà có thể bạn chưa biết.

Đức Huy (theo Tipping Poin Math)

Giáo dục Thứ ba, 19/3/2019, 04:00 (GMT+7)