Những mẹo tính toán bạn không được học ở trường

Có thể các mẹo dưới đây không nhanh bằng máy tính hay cách làm truyền thống, nhưng sẽ giúp rèn khả năng tư duy.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Thứ năm, 30/8/2018, 11:10 (GMT+7)