VnExpress
Background Video

Những sự thật bạn không được dạy ở trường

Mỗi ngày, Trái Đất có khoảng 365.000 em bé được sinh ra, 130 triệu cây xanh bị chặt hạ, 142.000 ôtô được sản xuất... là kiến thức thực tế có thể bạn chưa bao giờ được học ở trường.
Giáo dục  10:00 - 13/5/2017

Thanh Tâm (theo 5-minute crafts)

 
 
 Tags

một ngày trên Trái Đất

sự thật không được học ở trường

kiến thức thực tế

 
vnexpress