Ông bố Anh biến ngôi nhà thành phòng thí nghiệm

Hai con trai của Sergei Urban trở thành nhà khoa học nhí, cùng bố tham gia các hoạt động sáng tạo mỗi ngày. 

Insider

Giáo dục Thứ ba, 6/2/2018, 11:36 (GMT+7)