'Percent' từ người Việt hay phát âm sai

Trong tiếng Anh từ percent người Việt thường phát âm sai, hãy luyện theo cách đọc sau đây.

Giáo dục Chủ nhật, 18/9/2016, 11:00 (GMT+7)