Phân biệt âm 'th' trong tiếng Anh và tiếng Việt

"Think" là một trong những từ thường xuyên bị phát âm sai, do đọc âm "th" thành âm trong tiếng Việt. 

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ hai, 10/9/2018, 10:59 (GMT+7)